top of page

Velkommen til Sola Strand Hotel 

Sola Strand Hotel: historisk hotell fra 1914 med idyllisk beliggenhet ved Solastranden. Gode historier i vegger og tak. Ved resepsjonen knitrer det fredelig i den hundre år gamle peisen. 139 rom, moderne konferansesenter, anerkjent kjøkken, 1.klasses restaurant, unike selskapslokaler og Nordsjøbadet Spa.

Løpet og hotellet

Løpet har fra 2014 av hatt målgang i selve hotellområdet. Start er også like ved, på veien utfor hotellet (Nordsjøvegen).​ På grunn av løpets store vekst de senere år, fikk vi fra 2018 store deler av konferanselokalene til hotellet til disposisjon.

Fasiliteter før/etter løpet
  • Løpskontor løpsdagen (påmelding / henting startnummer)

  • Oppbevaring av bagasje på eget ansvar

  • Garderober herre/kvinne, husk skift!

  • Toaletter

  • Premieutdeling til vinnere og aldersbestemte klasser, uttrekkspremier blant alle deltakere

  • Stort område til å varme seg på og sosialisere før/etter løpet, god stemning!

  • Hotellet stiller med suppe og kaffe etter løpet

  • Det er også mulig å være med på After Run/middagsbuffet lørdag kveld

  • Hotellet har spesialtilbud på middagsbuffeten+overnatting.

bottom of page